LCA analiza in dodatne točke pri razpisih

LCA analiza in dodatne točke pri razpisih

Poleg bank tudi evropski razpisi vse bolj upoštevajo trajnostne prakse podjetij. Evropska unija je močno zavezana zmanjševanju okoljskega vpliva in spodbuja podjetja, da sledijo enakim ciljem.

LCA analiza in zeleno financiranje bank

V okviru evropskih razpisov lahko podjetja, ki izvajajo LCA in sprejemajo ukrepe za zmanjšanje okoljskega vpliva, povečajo svoje možnosti za pridobitev financiranja. To je zato, ker LCA omogoča podjetjem, da jasno pokažejo, kako njihovi izdelki ali storitve prispevajo k ciljem zmanjševanja emisij, varčevanja z energijo ali izboljšanja učinkovitosti virov, kar so pogosto ključni merili pri ocenjevanju prijav na evropske razpise.

Zaključek

Analiza življenjskega cikla je močno orodje, ki ima lahko pomemben vpliv na pridobivanje financiranja s strani bank in evropskih razpisov. Z omogočanjem podjetjem, da jasno pokažejo svojo zavezanost trajnostnim prizadevanjem, LCA lahko izboljša njihove možnosti za pridobitev financiranja. V času, ko trajnost igra vse pomembnejšo vlogo.

 

Kontaktni obrazec
za več informacij glede LCA analiz, Trajnostnega poročanja in programske rešitve za mala, srednja in velika podjetja.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Katere storitve vas zanimajo?