LINKING MAP

Osebni trenerji za Zeleni prehod

Skupaj delujemo za trajnostne spremembe, za zeleno in digitalno transformacijo podjetij in opremljamo organizacije za varno in odporno poslovanje v prihodnosti.

LCA analiza

LCA je eno izmed ključnih orodji "Life Cycle Managementa" s katerim pa na podlagi različnih informacij in orodji vodimo vaše podjetje na poti do minimalnih vplivov na okolje in posledično zasledujemo zahteve vaših deležnikov.

EPD izdelka

Okoljska izjava o izdelku (EPD®) je neodvisno preverjen in registriran dokument. Uporablja se za transparentno, primerljivo in verodostojno komunikacijo o vplivih izdelka ali storitve na okolje. EPD® je poročilo, ocena življenjskega cikla, LCA, pa je osnova zanj.

Trajnostno - Nefinančno poročanje

Z uvedbo nove EU direktive CSRD se bo krog podjetij, ki bodo morala oddajati nefinančna poročila, bistveno povečal. Trajnostno poročilo podaja informacije o ekonomskih, okoljskih, družbenih in upravljaljskih učinkih in rezultatih delovanja organizacije.

Trajnostna strategija

Trajnostna strategija je celovita poslovna strategija. Kateri vidiki trajnosti so za nas sploh pomembni, kako postaviti strategijo trajnosti za našo organizacijo in doseči prenos trajnostne strategije v organizacijsko kulturo.

Izobraževanja na področju trajnostnega razvoja

Največjo oviro na področju trajnostne transformacije podjetja predstavlja znanje. Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj zagotovi znanja, ozaveščenost ter delovanje, ki opolnomoči ljudi, da preobrazijo tako sebe kot družbo.

Implementacija digitalnih rešitev za zeleni prehod

Implementacija trajnostnih rešitev se začne z zavezujočo ambicijo na vrhu podjetja, da ne glede na izzive ohrani trajnostni razvoj na vrhu prioritet kot enega od pomembnejših temeljev poslovanja podjetja. Izziv in cilj, najti rešitev ter implementirati trajnostne tehnološke inovacije, pa je naša zaveza.