LINKING MAP

Lični treneri za Zelenu tranziciju

Stručnjaci za LCA analizu i izveštavanje o održivosti. Zajedno radimo na zelenoj i digitalnoj transformaciji kompanija i opremamo organizacije za bezbedno i otporno poslovanje u budućnosti.

LCA analiza

LCA je jedan od ključnih alata „Upravljanja životnim ciklusom“, pomoću kojeg vodimo vašu kompaniju na putu ka minimalnim uticajima na životnu sredinu i sledimo zahteve vaših zainteresovanih strana.

EPD proizvoda

Deklaracija proizvoda za životnu sredinu (EPD®) je nezavisno verifikovan i registrovan dokument. Koristi se za transparentnu, uporedivu i kredibilnu komunikaciju o uticaju proizvoda ili usluge na životnu sredinu. EPD® je izveštaj, a procena životnog ciklusa, LCA, je osnova za njega.

Održivost – Nefinansijsko izveštavanje

Z uvedbo nove direktive EU CSRD se bore u krug preduzeća, koje će morati da odaju nefinansijska izveštaja, brže poveća. Trajnostno izveštaj podaja informacije o ekonomskim, ekološkim, društvenim i upravljačkim efektima u rezultatima delovanja organizacije.

Održiva strategija

Strategija održivosti je sveobuhvatna poslovna strategija. Koji aspekti održivosti su nam važni, kako postaviti strategiju održivosti za našu organizaciju i postići prenošenje strategije održivosti u organizacionu kulturu.

Obrazovanje u području održivog razvoja

Najveća prepreka na polju održive transformacije poduzeća je znanje. Obrazovanje i obuka za održivi razvoj pruža znanje, svijest i djelovanje koje osnažuje ljude da transformiraju sebe i društvo.

Implementacija digitalnih rešenja za zelenu tranziciju

Implementacija održivih rešenja počinje sa obavezujućom ambicijom u vrhu kompanije da održivi razvoj ostane na vrhu prioriteta, bez obzira na izazove, kao jedan od najvažnijih temelja poslovanja kompanije. Izazov i cilj pronalaženja rešenja i implementacije održivih tehnoloških inovacija je naše opredeljenje.